Home NBKL Visie Persberichten Biomassa EPC / EPA Lid worden Leden Links Contact
Nederlandse vereniging van Biomassa Ketel Leveranciers
Middelen: Het opzetten van een informatiepunt, website, voor betrokken partijen, zoals vergunningverleners, gemeenten en initiatiefnemers, met het doel kennisverspreiding. Het uitdragen van een gezamenlijk aanspreekpunt richting beleidsmakers, bijvoorbeeld NEN, ISSO, Ministerie BZK, AgentschapNL, TNO, enzovoorts. Het ontwikkelen en implementeren van kwaliteitscriteria voor leveranciers, bijvoorbeeld door het invoeren van een kwaliteitskeurmerk. Het beheren van een kennispool voor aangesloten leden, bijvoorbeeld relevante regelgeving, netwerkmogelijkheid via Linkedingroep NBKL, ledendag, enzovoorts. Bestuur: Roel Beuker - Voorzitter Willem-Jan Wiesenekker - Secretaris Ben Schoormans - Penningmeester Theo de Groot - Algemeen bestuurslid René Nijboer - Algemeen bestuurslid Arjan Blokland - Algemeen bestuurslid Adviseurs: Eppo Bolhuis Peter de Laat Aangesloten leden: Aitec bv Atechpro Bio Energie op maat bv BIO Verwarming Degin bv Estufa BV Heat Plus BV Tubro bv Begunstigers: Kemp Schalkwijk BV
Doelstelling: Branchevereniging ter bevordering van een positief ondernemersklimaat voor de toepassing van bio- massaketels in Nederland. De NBKL richt zich in principe alleen op biomassa- ketels voor vaste brandstof. Oprichtingsdatum: 4 april 2012.
Home