Home NBKL Visie Persberichten Biomassa EPC / EPA Lid worden Leden Links Contact
Nederlandse vereniging van Biomassa Ketel Leveranciers
Middelen: Het opzetten van een informatiepunt, website, voor betrokken partijen, zoals vergunningverleners, gemeenten en initiatiefnemers, met het doel kennisverspreiding. Het uitdragen van een gezamenlijk aanspreekpunt richting beleidsmakers, bijvoorbeeld NEN, ISSO, Ministerie BZK, AgentschapNL, TNO, enzovoorts. Het ontwikkelen en implementeren van kwaliteitscriteria voor leveranciers, bijvoorbeeld door het invoeren van een kwaliteitskeurmerk. Het beheren van een kennispool voor aangesloten leden, bijvoorbeeld relevante regelgeving, netwerkmogelijkheid via Linkedingroep NBKL, ledendag, enzovoorts. Bestuur: Eppo Bolhuis - Voorzitter Willem-Jan Wiesenekker - Secretaris Ben Schoormans - Penningmeester Theo de Groot - Algemeen bestuurslid René Nijboer - Algemeen bestuurslid Arjan Blokland - Algemeen bestuurslid Roel Beuker - Algemeen bestuurslid
Doelstelling: Branchevereniging ter bevordering van een positief ondernemersklimaat voor de toepassing van biomassaketels in Nederland. De NBKL richt zich in principe alleen op biomassaketels voor vaste brandstof. Oprichtingsdatum: 4 april 2012.
Home