Home NBKL Visie Persberichten Publicaties Biomassa EPC / EPA Lid worden Contact en links
Nederlandse vereniging van Biomassa Ketel Leveranciers
Middelen: Het opzetten van een informatiepunt, website, voor betrokken partijen, zoals vergunningverleners, gemeenten en initiatiefnemers, met het doel kennisverspreiding. Het uitdragen van een gezamenlijk aanspreekpunt richting beleidsmakers, bijvoorbeeld NEN, ISSO, Ministerie BZK, AgentschapNL, TNO, enzovoorts. Het ontwikkelen en implementeren van kwaliteitscriteria voor leveranciers, bijvoorbeeld door het invoeren van een kwaliteitskeurmerk. Het beheren van een kennispool voor aangesloten leden, bijvoorbeeld relevante regelgeving, netwerkmogelijkheid via Linkedingroep NBKL, ledendag, enzovoorts. Bestuur: Eppo Bolhuis - Voorzitter Jan Wiesenekker - Secretaris Mark Likkel - Penningmeester Ben Schoormans - Algemeen bestuurslid René Nijboer - Algemeen bestuurslid Arjan Blokland - Algemeen bestuurslid Roel Beuker - Algemeen bestuurslid Advies De NBKL wil bedrijven en (semi) overheden die geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden een houtketel te gaan gebruiken graag vrijblijvend een eerste oriënterend advies aanbieden. Denk daarbij aan aspecten als waar biomassa te betrekken, wat voor capaciteit ketel, subsidiemogelijkheden e.d. Daartoe kunt u een e-mailbericht zenden naar info@nbkl.nl. Vermeld duidelijk uw bedrijfsnaam, contactpersoon, emailadres en telefoonnummer.
Doelstelling: Branchevereniging ter bevordering van een positief ondernemersklimaat voor de toepassing van biomassaketels in Nederland. De NBKL richt zich in principe alleen op biomassaketels voor vaste brandstof. Oprichtingsdatum: 4 april 2012.
Home